Tuesday, 3 January 2012

Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Jasmani Tahun 2 KSSR 2012

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2 SESI 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
MINGGU
FOKUS
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
CATATAN/EMK
1
Kesedaran Ruang

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kesedaran ruang.
1.1.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
2.1. Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
5.1.Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.


1.1.1Melakukan pergerakan ke ruang yang telah ditetapkan.
2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut   
         ruang.
5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang
         yang selamat.

Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
‘Finding Nemo’

EMK:
Kreatif & Inovatif

Modul:
m/s : 1 – 3

Standard Prestasi:
B1D1E1

2
Kelajuan Pergerakan

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kelajuan
1.1.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
2.1. Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
5.2.Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.


1.1.2 Meningkatkan kelajuan semasa bergerak
2.1.3 Mengenal pasti perlakuan yang boleh meningkatkan kelajuan.
5.2.2 menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Musang dan Ayam

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 5 – 6

Standard Prestasi:
B1D1E1

3
Berjalan
Berkebolehan melakukan kemahiran berjalan pelbagai arah.
1.2.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
2.2. Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.Berkebolehan berkomunukasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan.
2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan lokomotor
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Bola Sentuh

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 8 - 10

Standard Prestasi:
B1D1E1

4
Berlari

Berkebolehan melakukan kemahiran berlari pelbagai arah dan kelajuan.
1.2.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
2.2. Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.Berkebolehan berkomunukasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.1 Melakukan pergerakan berlari
2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan lokomotor dan bukan lokomotor
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Ikan dan Jaring

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 11 - 13

Standard Prestasi:
B1D1E1

5
Mengcongklang

1.  Berkebolehan mengcongklang pelbagai arah dengan lakuan yang betul
1.2.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
2.2. Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.1. Melakukan pergerakan mengcongklang (galloping).
2.2.3. Menyatakan postur yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Polo Bersyarat

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 14 - 16

Standard Prestasi:
B3D1E4

6
Menggelonsor

Berkebolehan melakukan pergerakan menggelonsor berdasarkan konsep pergerakan
1.1.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
2.2. Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.4.Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan tersebut.

1.1.1. Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan.
1.2.1. Melakukan pergerakan menggelonsor.
2.2.3. Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2. Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Menggelonsor Pundi Kacang

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 17 - 19

Standard Prestasi:
B6D1E1

7
Melompat sebelah kaki (Hopping)

Berkebolehan melakukan kemahiran melompat sebelah kaki dengan betul.
1.1.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.
2.2. Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.1. Melakukan pergerakan melompat sebelah kaki (hopping)
2.2.3. Menyetakan postur yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.2. Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.

Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Lari Arnab Lari

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
Ms 20 - 24

Standard Prestasi:
B3D1E4

8
Melompat

1.  Berkebolehan melakukan kemahiran melompat pada satu jarak dengan betul.
1.2.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
2.2. Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.Mempunyai keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.2. Melompat pada satu jarak,mendarat dengan dua kaki dengan lutut dan pergelangan kaki difleksi.
2.2.2. Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2.1. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Bola Kandang

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 27 - 27

Standard Prestasi:
B2D1E1

9
Melompat Ayunan Tali

Berkebolehan melompat tali yang di ayun oleh dua rakan.

1.2.Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
2.2. Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan dalam melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.3.Berkebolehan berkomunukasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.2.3. Melompat berterusan tali yang diayun berulang-ulang oleh dua rakan.
2.2.1. Mengenal pasti cirri-ciri perlakuan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.3.1. Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.


Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Jangan Tertinggal

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 28 - 30

Standard Prestasi:
B2D1E2

10
Mengilas dan Memusing
Berkebolehan melakukan aktiviti mengilas dan memusing.

Contoh aktiviti:
1.  Mengilas
2.  Memusing

Pergerakan  Bukan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
1.3.1  Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang.
         
2.2.1  Mengenalpasti ciri-ciri perlakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
      
5.2.1  Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.


Pemerhatian /
Pentaksiran

Lembaran Kerja

Permainan kecil:
Lumba Kilas

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Standard Prestasi:
B1D1E1

Unit:
10

11
Menolak dan menarik

Berkebolehan melakukan aktiviti menarik dan menolak.

Contoh aktiviti:
1.  Menolak
2.  Menarik BebanPergerakan  BukanLokomotor

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
1.3.1  Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang.
2.2.1  Mengenalpasti ciri-ciri perlakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2  Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.
Lembaran Kerja

Permainan kecil:
ketam Kembar

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Standard Prestasi:
B2D1E3
unit:
11
12
Mengayun dan Mengimbang

Berkebolehan melakukan pelbagai aktiviti mengayun dan mengimbang

Contoh aktiviti:
1.  Mengayun
2.  Mengimbang

Pergerakan Bukan Lokomotor

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor asas dengan lakuan yang betul.
1.3.1  Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai, meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang.

2.2.3  Menyatakan postur badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
5.4.2  Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.
Pemerhatian /
Pentaksiran
Lembaran kerja

Permainan kecil:
Rentak Kami
Trek 38: Hidup Semut

EMK
Kreativiti dan Inovasi

Standard Prestasi:
B3D1E4

Unit:
12
13
Melambung, melantun dan menyambut

Berkebolehan melambung, melantun dan menyambut bola

Contoh aktiviti:
1.  Lantunan bola
2.  Bola 3M

Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.
1.4.1 Melambung, menyambut, menggolek, menendang, menyerkap, melantun, membaling, menangkap, memukul dan menggelecek.

2.3.1  Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek.
5.2.3  Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
5.4.3  bekerjasama dalam kumpulan.


Pemerhatian /
Pentaksiran
Lembaran kerja

Permainan kecil:
Bola tali bersyarat

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Standard Prestasi:
B1D1E2
Unit:
13
14
Menggolek bola

Berkebolehan menggolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul

Contoh aktiviti:
1.  Mari menggolek
2.  Bola terowong

Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.2  Menggolek bola pada satu jarak
2.3.2  mengenalpasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan
5.2.1  Memperlihatkan rasa seronok
          melakukan aktiviti baru dalam 
          Pendidikan Jasmani.

Pemerhatian /
Pentaksiran
Senarai semak

Permainan kecil:
Golf golek

EMK
Kreativiti dan Inovasi

Standard Prestasi:
B1D1E2

Unit:
14

15
Golek bola ke sasaran

Berkebolehan menggolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul

Contoh aktiviti:
1.  Menggolek bola


Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.2  Menggolek bola pada satu jarak
2.3.1  Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek
5.3.1  Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Pemerhatian /
Pentaksiran
Lembaran kerja

Permainan kecil:
Menggolek dan menghentam bola

EMK
Kreativiti dan Inovasi

Standard Prestasi:
B2D1E2

Unit:
15
16
Membaling bola

Berkebolehan membaling bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul

Contoh aktiviti:
2.  Membaling bola
3.  Membaling segi tiga
Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.3  Membaling bola pada satu jarak
2.3.1  Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek
5.4.2 melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok

Pemerhatian /
Pentaksiran
Lembaran kerja

Permainan kecil:
Menolak bola

EMK
Kreativiti dan Inovasi

Standard Prestasi:
B2D1E2

Unit:
16
17
Menangkap bola

Berkebolehan menangkap bola dengan lakuan yang betul

Contoh aktiviti:
1.  Menangkap bola pelbagai aras
2.  Menangkap bola pelbagai arah
3.  Berputar dan tangkap

Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.4 menangkap bola dengan serapan daya
2.3.2  Mengenalpasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan
5.2.2 menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5.3.1      Berkomunikasi secara berkesan  
          semasa melakukan aktiviti fizikal.

Pemerhatian /
Pentaksiran
Lembaran kerja

Permainan kecil:
Bola kapten bersyarat

EMK
Kreativiti dan Inovasi

Standard Prestasi:
B5D2E3

Unit:
17
18
Tendang dan Tendang

Berkebolehan menendang bola yang bergolek

Contoh aktiviti:
1.  Menendang bola berpasangan
2.  Bola penjuru


Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.5  Menendang perlahan bola yang digolekkan dengan perlahan
2.3.3  mengenalpasti titik kontak pada objek yang dipukul atau ditendang
5.2.1  Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
5.3.1  Berkomunikasi secara berkesan  
          semasa melakukan aktiviti fizikal.


Pemerhatian /
Pentaksiran
Lembaran kerja
Permainan kecil:
‘Target Ball’
EMK
Kreativiti dan Inovasi
Standard Prestasi:
B3D1E2
Unit:
18
19
Rali Belon

Berkebolehan memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul.

Contoh aktiviti:
1.  Memukul bola dengan pemukul
2.  voli belon
3.  Pemindahan berat badan
4.  Aktiviti layangan
Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.
1.4.7      Memukul belon ke atas dan ke   
              hadapan dengan menggunakan    
              pemukul yang mempunyai  
              permukaan luas seperti raket.
2.3.3      Mengenalpasti titik kontak pada
              objek yang dipukul atau
              ditendang.
5.2.1      Melibatkan diri dan mengambil  
              bahagian secara aktif
5.4.2      Melakukan aktiviti secara 
              berpasangan dan berkumpulan 
             dengan seronok.

Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Rali Belon

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 1 - 4

Band:
B3D1E2

20
Pukul Belon Lagi
Berkebolehan memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul berlengan pendek

Contoh aktiviti:
1.    Pukul Pelbagai Cara
2.    Memukul Belon Berpasangan.

Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

 1.4.7   Memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul yang mempunyai permukaan luas seperti raket.
2.3.3     Mengenal pasti titik kontak pada  
             objek yang dipukul atau   
             ditendang.
5.1.2     Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
5.4.1     Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.


Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Rondas Belon

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 5 – 8

Band:
B3D1E2

21
Pukul Bola Atas Tee
Berkebolehan memukul bola atas tee dengan menggunakan pemukul.

Contoh aktiviti:
1.    Pukul atas tee
2.    Pukul bola dan lari
Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.4.8     Memukul bola yang diletakkan di atas tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder seperti bat sofbol.
2.3.3     Mengenal pasti titik kontak pada  objek  yang dipukul atau ditendang.
5.2.2     Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
5.4.3    Bekerjasama dalam kumpulan.

Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan kecil:
Pemukul dan Pemadang

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 5 – 8

Band:
B3D1E2

22
Mengelecek Bola Menggunakan Tangan
Berkebolehan mengelecek bola dengan menggunakan tangan dengan lakuan yang betul
Contoh aktiviti:
1.    Melantun Bola
2.    Melantuan dan Mengelecek bulatan

Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.
1.4.9     Mengelecek bola menggunakan tangan.
2.3.2     Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan.
5.1.2     Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.
5.4.3    Bekerjasama dalam kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Lumba Mengelecik Bola

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 9 - 11

Band:
B3D1E2


23
Kelecek Bola Dengan Kaki
Berkebolehan mengelecek bola menggunakan kaki dengan lakuan yang betul
Contoh aktiviti:
1.    Mengelecek Bebas
2.    3 lawan 3
Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.
F

1.4.10   Mengelecek bola menggunakan kaki.
2.3.2    Mengenal pasti postur badan             
             semasa melakukan kemahiran  
             manipulasi alatan.
5.1.2    Melakukan aktiviti dalam ruang
             yang selamat.
5.1.3     Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Serang Kelecek

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 9 – 11

Band:
B3D1E2


24
Gerak Edar Gurau Senda
Berkebolehan melakukan pelbagai gerak edar mengikut irama
Contoh aktiviti:
1.    Mendengar Lagu dan Menepuk Tangan
2.    Aktiviti Berpasangan (Tanpa Muzik)
3.    Aktiviti Berpasangan (Dengan Muzik)

Manipulasi Alatan

Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.

1.5.1     Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotar dengan alatan mengikut tempo.
2.4.1    Membezakan kelajuan 
             pergerakan yang sesuai  
             mengikut tempo.
5.2.1     Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.


Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Mari Bergerak

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 12 - 14

Band:
B2D1E3


25
Gerak Dengan Skarf
Berkebolehan melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dengan scarf mengikut irama.
Contoh aktiviti:
1.    Gerak Dengan Skarf
2.    Ayanan skaf dengan pergerakan lokomotor
3.    Bulatan Skarf

Pergerakan Berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.
1.5.2    Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan alatan mengikut tempo.

2.4.1    Membezakan kelajuan    
             Pergerakan yang sesuai  
             mengikut tempo.
5.2.1      Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
5.4.1     Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.


Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Tari Skarf

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 15 - 17

Band:
B3D1E2

26
Rangkaian Kreatif
Berkebolehan melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut irama.
Contoh aktiviti:
2.  Kombinasi Pergerakan
3.  Ikut Ketua Dengan Muzik

Pergerakan Berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.
1.5.1      Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo.
2.4.1    Membezakan kelajuan 
            pergerakan yang sesuai mengikut 
            tempo.
5.4.2     Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok.


Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Bergerak mengikut Kad

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 18 – 20

Band:
B2D1E3


27
Mari Bergerak
Berkebolehan melakukan pergerakan mengikut lagu kanak-kanak
Contoh aktiviti:
1          Menyanyi dan Bergerak

Pergerakan Berirama

Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut lagu kanak-kanak.
1.5.1     Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo.
2.4.2      Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai dalam satu rangkaian pergerakan mengikut tempo.
5.2.1     Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
5.4.1     Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.


Pemerhatian /
Pentaksiran

Persembahan:
Kumpulan Kami

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 21 - 23

Band:
B2D1E3

28
Gimnastik AsasContoh aktiviti:
5.  Hambur badan lurus secara berulang
6.  Hambur badan lurus ke atas mini trampoline dan mendarat
7.  Hambur badan lurus ke atas peti lombol dan mendarat
Hambur dan Mendarat

Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan mendarat..
1.6.1   Melakukan hambur dan mendarat
           dengan kedua-dua belah tangan
           dalam pelbagai arah.
1.6.2  Melakukan hambur ke atas peti
          lombol dan mendarat menggunakan
          kedua-dua belah kaki dengan lutut
           difleksi.
2.5.1  Mengenal pasti postur yang betul
           semasa hambur dan mendarat.
5.2.2   Menerima cabaran dan seronok
           semasa melakukan aktiviti.

Pemerhatian/
Pentaksiran :
Senarai semak

Persembahan:
Rangkaian pergerakan

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 91-94

Standard Prestasi:
B3D1E4

29
Gimnastik Asas

Contoh aktiviti:
3.    Imbangan atas bangku
4.    Pergerakan 5 stesen
5.    Cabaran bangku

Jom Imbang

Berkebolehan melakukan imbangan.
1.7.1  Melakukan imbangan di atas
          garisan dan peralatan .
2.6.1  Mengenal pasti kepentingan luas
           tapak sokongan.
5.3.1  Berkomunikasi antara rakan, guru
          dan ahli kumpulan semasa
          melakukan aktiviti fizikal.Pemerhatian /
Pentaksiran:
Lembaran kerja

Permainan kecil:
“Upin berkata….”

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 95-98

Standard Prestasi:
B2D1E4

30
Gimnastik Asas

Contoh aktiviti:
3.    Tarian huruf
4.    Gelung berirama
5.    Menari seperti saya
Tarian Patung

Berkebolehan melakukan peregrakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan mengikut irama.
1.7.2  Melakukan imbangan dengan tiga,
          dua dan satu tapak sokongan
          menggunakan bahagian badan
          secara berpasangan .
1.7.3  Melakukan rangkaian pergerakan
          lokomotor dengan imbangan statik
          mengikut iringan muzik.
2.6.1  Mengenal pasti kepentingan luasan
          tapak sokongan.
5.4.2  Melakukan aktiviti secara
          berpasangan dan berkumpulan
          dengan seronok.

Pemerhatian /
Pentaksiran:
Senarai semak

Persembahan:
Tarian Patung

EMK:
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Modul:
m/s : 99-102

Standard Prestasi:
B4D1E1

31
Gimnastik Asas

Contoh aktiviti:
3.    Guling sisi melutut.
4.    Guling sisi melutut sebelah kaki.
5.    Guling sisi berterusan

Guling sisi

Berkebolehan melakukan guling sisi dalam pelbagai variasi.
F
1.8.1   Melakukan guling sisi.
2.7.1   Menyatakan variasi guling sisi.
5.1.2   Melakukan aktiviti dalam ruang
           yang selamat.
Pemerhatian /
Pentaksiran:
Lembaran kerja

Persembahan :
Guling sisi berterusan

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 103-105

Standard Prestasi:
B4D1E3

32
Gimnastik asas

Aktiviti:
1.  Buai Badan
2.  Mengguling bola besar.
3.  Duduk dekam tlam tinggi.
Guling Depan

Berkebolehan melakukan guling depan
1.8.2   Melakukan guling depan.
2.7.2   Mengenal pasti postur badan
           semasa melakukan guling depan.
5.2.2   Menerima cabaran dan seronok
           semasa melakukan aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran :
Senarai semak

Permainan kecil :
Guling dan pundi kacang

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 106-109

Standard Prestasi:
B4D1E3

33
Konsep pergerakan

Aktiviti:

1. Apungan lentang dengan sokongan guru.
2.   Apungan lentang.

Apungan lentang

Berkebolehan melakukan apungan lentang dengan lakuan yang betul.
1.9.2   Melakukan kemahiran apungan
           lentang.
2.8.1   Mengenal pasti postur badan
           semasa melakukan apungan
           lentang.
5.1.5   Mematuhi peraturan keselamatan di
           tempat aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran:
Lembaran kerja

Permainan kecil :
Tolak balak

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 110-112

Standard Prestasi:
B3D1E3

34
Konsep pergerakan


Aktiviti:
1.  Tendang keribas di tepi kolam
2.  Tendang keribas denan bantuan papan keribas
3. “Free Wheelles”
Tendang Keribas


Berkebolehan melakukan tending keribas (flutter kick)
1.10.1 Melakukan tendang keribas (flutter
            kick).
2.9.1   Mengenal pasti postur badan
           Semasa melakukan tendang
           keribas (flutter kick).
5.1.1  Menyatakan persediaan diri dan
           kesesuaian pakaian mengikut jenis
           aktiviti yang dijalankan.
5.1.5   Mematuhi peraturan keselamatan di
           tempat aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran:
Lembaran kerja

Permainan kecil :
Kapal bermotor

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 113-116

Standard Prestasi:
B3D1E3

35
Rekreasi dan Kesenggangan


Aktiviti:
1.  Mengenal arah jam
Kenal arah

Berkebolehan mengenal pasti arah berdasarkan konsep jam.
1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai
           pandu arah semasa melakukan 
           aktiviti menjejak dan mencari ‘harta
            karun’.
2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk
           mencari arah dalam aktiviti 
           menjejak dan mencari ‘harta karun’.
5.2.2   Menerima cabaran dan seronok
           semasa melakukan aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran:
Lembaran kerja

Permainan kecil :
Menjejak arah

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 116-120

Standard Prestasi:
B3D1E3

36
Rekreasi dan kesenggangan

Aktiviti:

1. Mencari harta karun

Menjejak arah


Berkebolehan menjejak arah menggunakan konsep jam
1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai
           pandu arah semasa melakukan
           aktiviti menjejak dan mencari ‘harta
           karun’.
2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk
           mencari arah dalam aktiviti
           menjejak dan mencari ‘harta karun’.
2.10.2 Mentafsir maklumat dalam aktiviti
           pandu arah dan mencari harta
           karun.
5.2.2   Menerima cabaran dan seronok
           semasa melakukan aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran:
Lembaran kerja

Permainan kecil :
Mencari harta karun

EMK:
Kreativiti & Inovasi

Modul:
m/s : 121-125

Standard Prestasi:
B3D1E3


37
REKREASI DAN KESENGGANGAN/
Berkebolehan bermain permainan tradisional.Unit 37: GALAH
              PANJANG
1.11 Melibatkan diri dalam aktiviti   
        rekreasi dan kesenggangan
2.10 Menjana kreativiri dalam aktiviti
        rekreasi dan kesenggangan.
5.2   Mempunyai keyakinan, dan
        tanggungjawab kendiri semasa  
        melakukan aktiviti fizikal.
5.4   Berkebolehan membentuk
        kumpulan dan bekerjasama dalam
        kumpulan tersebut.
1.11.2 Melakukan pelbagai
           kemahiran lokomotor dan bukan
           lokomotor yang sesuai semasa
           melakukan aktiviti rekreasi.        
2.10.3 Menyenaraikan kemahiran
           lokomotor dan bukan lokomotor
           dalam permainan tradisional.
5.2.3   Menerima kemenangan dan   
           kekalahan dalam permainan.
5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Galah Panjang

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B3D1E3, B3D1E3, B5D1E3, B6D1E1

MODUL:
m/s 126 - 128

38
REKREASI DAN KESENGGANGAN/
Berkebolehan bermain permainan tradisional.
Unit 38: RONDAS

1.11 Melibatkan diri dalam aktiviti
        rekreasi dan kesenggangan.
2.10 Menjana kreativiri dalam aktiviti
        rekreasi dan kesenggangan.
5.1   Mematuhi dan mengamalkan
        elemen pengurusan dan
        keselamatan.
5.2   Mempunyai keyakinan, dan
        tanggungjawab kendiri semasa
        melakukan aktiviti fizikal.

1.11.3 Menggunakan kemahiran
           mencongklang, memukul,
           membaling dan menangkap
           semasa melakukan permainan
           tradisional dan rekreasi.
2.10.2 Mentafsir maklumat dalam
           aktiviti pandu arah dan mencari
           harta karun.
5.1.4   Menggunakan alatan mengikut
           peraturan penggunaan dan fungsi
           alatan dengan betul.
5.2.3   Menerima kemenangan dan
           kekalahanan dam permainan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Rondas

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B4D1E3, B3D1E3, B5D2E1, B5D2E3

MODUL:
m/s 129 - 132
39
KAPASITI AEROBIK/
Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.Unit 39:  CABARAN            
                JANTUNG
3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti
      yang meningkatkan kapasiti aerobik.
4.2 Menguasai konsep asas kapasiti
      aerobik.
5.2 Mempunyai keyakinan, dan
      tanggungjawab kendiri semasa
      melakukan aktiviti fizikal.
3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk
         meningkatkan kapasiti aerobik
         dalam jangkamasa yang   
         ditetapkan.
4.2.2 Membandingkan perubahan kadar
         nadi selepas melakukan aktiviti
         fizikal.
4.2.3 Memerihal degupan jantung dan
         kadar pernafasan semasa
         melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok
         semasa melakukan aktiviti.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Cabut Ekor

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B3D3E1, B6D2E1, B6D2E1, B5D2E3

MODUL:
m/s 133 - 136

40
KAPASITI AEROBIK
Berkebolehan melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.


Unit 40: SAYANGI
              JANTUNG  
              ANDA
3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti
      yang meningkatkan kapasiti aerobik.
4.2 Menguasai konsep asas kapasiti
      aerobik.
5.2 Mempunyai keyakinan, dan
      tanggungjawab kendiri semasa
      melakukan aktiviti fizikal.
3.2.1 Melakukan aktiviti fizikal untuk
         meningkatkan kapasiti aerobik
         dalam jangkamasa yang
         ditetapkan.
4.2.3 Memerihal degupan jantung dan
         kadar pernafasan semasa
         melakukan aktiviti fizikal.
5.2.3 Menerima kemenangan dan
         kekalahanan dalam permainan.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Kumpul Harta

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B3D3E1, B6D2E1, B5D2E3

MODUL:
m/s 137 - 139
41
KELENTURAN/
Berkebolehan melakukan aktiviti regangan dinamik.
Unit 41: SAYA  BOLEH
              LENTUR
3.3 Berkebolehan melakukan senaman
      kelenturan dengan betul.
4.3 Memahami konsep asas kelenturan.
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan
      dan bekerjasama dalam kumpulan
      tersebut.
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan
         secara dinamik dan statik pada
         otot – otot utama dengan lakuan
          yang betul.
4.3.1. Mengenalpasti otot -otot utama
          pada bahagian badan yang
          meregang semasa aktiviti
          kelenturan dilakukan.
5.4.2  Melakukan aktiviti secara
          berpasangan dan berkumpulan
          dengan seronok.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
'Limbo Rock'

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B3D3E2, B3D3E2, B6D1E1

MODUL:
m/s 140 - 143

42
KECERGASAN/
Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan.
Unit 42: SIAPA  
              LEBIH
              LENTUR
3.3 Berkebolehan melakukan senaman
      kelenturan dengan betul.
4.3 Memahami konsepo asas kelenturan.
5.2 Mempunyai keyakinan dan
      tanggungjawab kendiri semasa
      melakukan aktiviti fizikal.
3.3.1 Melakukan aktiviti regangan
         secara dinamik dan statik pada
         otot -otot utama dengan lakuan
         yang betul.
4.3.1 Mengenalpasti otot -otot utama
         pada bahagian badan yang
         meregang semasa aktiviti
         kelenturan dilakukan.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
         bahagian secara aktif.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Laluan Rintangan

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B3D3E2, B3D3E2, B5D2E3

MODUL:
m/s 144 – 147

43
KEKUATAN DAN DAYA TAHAN OTOT/
Berkebolahan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.
Unit 43: OTOTKU
              HEBAT
3.4 Berkebolehan melakukan senaman
     meningkatkan daya tahan dan
     kekuatan otot dengan betul.
4.4 Memahami konsep asas kekuatan
      dan daya tahan otot.
5.2 Mempunyai keyakinan dan
      tanggungjawab kendiri semasa
      melakukan aktiviti fizikal.
3.4.1 Melakukan aktiviti kekuatan dan
         daya tahan otot yang melibatkan
         ringkuk tubi separa, tekan tubi
         ubah suai, jengkit kaki setempat
         posisi separa cangkung, lentik
         belakang dari posisi merangkak   
         dan hamstring curl.
4.4.1 Menyatakan otot -otot utama pada
         bahagian badan yang terlibat
         semasa melakukan senaman
         kekuatan dan daya tahan otot.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil
         bahagian secara aktif.
Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Cabutan Bertuah

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B2D2E1, B4D2E1, B4D2E1, B5D2E3

MODUL:
m/s 148 - 151

44
KEKUATAN DAN DAYA TAHAN OTOT/
Berkebolahan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot.Unit 44: SAYA KUAT
              DAN TAHAN
3.4 Berkebolehan melakukan senaman
      meningkatkan daya tahan dan
      kekuatan otot dengan betul.
4.4 Memahami konsep asas kekuatan
      dan daya tahan otot.
5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam
      pelbagai cara semasa melakukan
      aktiviti fizikal.

3.4.1 Melakukan aktiviti kekuatan dan
         daya tahan otot yang melibatkan
         ringkuk tubi separa, tekan tubi
         ubah suai, jengkit kaki setempat
         posisi separa cangkung, lentik
         belakang dari posisi merangkak   
         dan hamstring curl.
3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan
         meniti pada palang menggunakan
         tangan.
4.4.2 Menyatakan kepentingan
         melakukan senaman kekuatan dan
         daya tahan otot.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan guru
         dan ahli kumpulan semasa
         melakukan aktiviti fizikal.

Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Menarik Gajah

EMK:
Kreativiti & Inovasi
STANDARD PRESTASI:
B2D2E1, B4D2E1, B2D2E1, B4D2E1,B4D2E1, B5D2E2


MODUL:
m/s 152 – 155

45
KOMPOSISI BADAN/
Mengenalpasti tinggi dan berat badan.


Unit 45: BADAN
              SAYA
3.5 Mengenalpasti  komposisi badan.
4.5 Mengetahui komponen badan.
5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan
      dan bekerjasama dalam kumpulan
      tersebut.
3.5.1 Mengukur ketinggian dan
         menimbang berat.
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari
         segi ketinggian dan berat.
4.5.1 Mengenal bentuk badan.
5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk
         membentuk kumpulan.   

Pemerhatian /
Pentaksiran

Permainan Kecil:
Berlari Dan Membolos

EMK:
Kreativiti & Inovasi

STANDARD PRESTASI:
B5D1E1, B5D1E1, B5D1E1, B6D1E1

MODUL:
m/s 156 - 159SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PEK
18500 MACHANG, KELANTAN.


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
KSSR PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2
SESI 2012
No comments:

Post a Comment